O projektu

section-cover

Šta je Šengenska zona?

Šengenska zona je područje koje čine 26 Evropskih zemalja koje su zvanično ukinule pasoške i sve druge granične kontrole na međusobnim granicama. 

Šta je Šengenski sporazum?

Šengenski sporazum potpisalo je pet država Evropske unije 14. juna 1985. godine u Luksemburgu. Ovaj sporazum doveo je do toga da većina zemalja Evropske unije ukine svoje državne granice i izgradi Evropu bez granica, poznatu kao „Šengenska zona“.

Šest članica EU nisu deo Šengenske zone – Bugarska, Hrvatska, Kipar i Rumunija, ali imaju pravnu obavezu da pristupe zoni, dok druge dve – Republika Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo – zadržavaju pravo na izuzeće. Četiri članice Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) – Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska nisu članice Evropske unije ali su potpisale sporazume o pristupanju zoni. Tri evropske mikrodržave – Monako, San Marino i Vatikan de fakto su deo Šengenske zone.

Sektor
  • Vladavina prava
  • Upravljanje migracijama
EuropeAid referenca
EuropeAid/159439/ID/ACT/RS
Komponente
  • Izrada akcionog plana za pristupanje Šengenskom prostoru
  • Izmene i dopune pravnog okvira za usklađivanje sa Šengenskom pravnom tekovinom i Šengenskim katalogom
  • Jačanje saradnje unutar institucija i između institucija relevantnih za Šengensku pravnu tekovinu u cilju efikasne granične kontrole
  • Unapređenje politika ljudskih resursa i organizacije upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
  • Jačanje kapaciteta zaposlenih koji se bave upravljanjem granicom i zahteva koji se odnose na Šengensku pravnu tekovinu kroz obuke, studijske posete i stručne prakse
  • Identifikacija i analiza opštih zahteva za ICT infrastrukturu u svim oblastima koje pokriva evaluacija ulaska u Šengen
Grad / Region
Srbija
EU donacija
1.500.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 24 - Pitanja pravde, slobode i bezbednosti
Vreme implementacije
Oktobar 2018. - Septembar 2020.
Korisnik
Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
Implementiran od strane
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Litvanije, Služba za zaštitu državne granice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprava policije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprava nacionalne policije Mađarske